PARALEN RAPID 500 mg Pomarančová príchuť tbl eff (tuba PP) 1x16 ks

 PARALEN RAPID 500 mg Pomarančová príchuť tbl eff (tuba PP) 1x16 ks

Bolesť je definovaná ako nepríjemná senzorická a emocionálna skúsenosť, spojená s akútnym alebo potenciálnym poškodením tkaniva, alebo je popisovaná ako prejav takéhoto poškodenia. Je to subjektívny pocit, základom je podráždenie receptorov, prípadne priamo nervových vláken. Receptory bolestivých podnetov sa označujú ako nociceptory. Nociceptory vytvárajú široko rozvetvenú sieť v koži, kĺboch a cievnych stenách. Sú to zakončenia nervových vláken. Majú relatívne vyšší prah pre vznik nervových impulzov ako iné receptory (napríklad hmatové). Nervové impulzy v nociceptoroch vznikajú rôznymi podnetmi – mechanickými, termickými, chemickými i elektrickými. Typy bolesti: Akútna bolesť: - je vyvolaná identifikovateľnými podnetmi, - je krátkodobá, - prestáva ak je zahojené poranenie tkaniva, ktoré ju spôsobilo, - väčšinou sa neopakuje. Chronická bolesť: - trvá dlhšie ako 3-6 mesiacov alebo sa pravidelne opakuje, - príčiny, ktoré ju spôsobujú, nie sú spoľahlivo identifikovateľné, - intenzita bolesti je vždy vyššia než odpovedá intenzite stimulácie, - spôsobuje dlhodobé telesné utrpenie, - je sprevádzaná psychologickými fenoménmi, - závažne ovplyvňuje kvalitu života zvýšenou incidenciou depresie a strachu, - vyžaduje opakované a trvalé lekárske konzultácie a zákroky Analgetiká sú lieky tlmiace alebo odstraňujúce bolesť Rozdelenie analgetík: neopioidné analgetiká: analgetiká- antipyretiká: napr. paracetamol, nesteroidné antiflogistiká: napr. ibuprofén, diklofenak, indometacín, kyselina acetylsalicylová, naproxén. opioidné analgetiká:slabé opiody: napr. tramadol, pentazocín, kodeín, dihydrokodeín, silné opiody: napr. morfín, fentanyl, buprenorfín. Paracetamol: patrí medzi analgetiká-antipyretiká. Má analgetický a antipyretický účinok, nemá protizápalový účinok. Nástup účinku je cca do 30 minút od požitia. Indikácie: horúčka, najmä pri akútnych bakteriálnych a vírusových infekciách, bolesti zubov, hlavy, neuralgie, bolesti svalov alebo kĺbov nezápalovej etiológie, bolesti vertebrogénneho pôvodu, bolestivá menštruácia. Liekové formy: tablety, šumivé tablety, granulát, čapíky, suspenzia Dávkovanie: perorálne podanie Dospelí a mladiství: podáva sa 0,5 - 1 g paracetamolu podľa potreby v časovom odstupe najmenej 4 hodiny do maximálnej dennej dávky 4 g, najvyššia jednotlivá dávka je 1 g. Počas dlhodobej terapie (nad 10 dní) nemá denná dávka prekročiť 2,5 g. Deti: na jednorazové podanie je dávka 10-15 mg/kg telesnej hmotnosti. Podáva sa podľa potreby v najmenej 6-hodinových intervaloch, interval možno skrátiť podľa potreby na 4 hodiny, pričom nesmie byť prekročená celková denná dávka. Celková denná dávka počas 24 hodín nemá presiahnuť 60 mg/kg telesnej hmotnosti pričom sa delí na 3-4 čiastkové dávky. Na zvýšenie analgetického účinku sa paracetamol často kombinuje s inými látkami Antipyretiká sú lieky, ktoré znižujú telesnú teplotu a horúčku. Horúčka je súčasťou imunitnej reakcie tela na infekciu. Najbežnejšie antipyretiká ako paracetamol, ibuprofén a kyselina acetylsalicylová sa používajú predovšetkým ako analgetiká (lieky proti bolesti), ktoré majú súčasne aj antipyretické vlastnosti. Zdroj: https://www.fpharm.uniba.sk/


PARALEN RAPID 500 mg Pomarančová príchuť tbl eff (tuba PP) 1x16 ks obsahuje liečivo paracetamol. Používa sa u dospelých a dospievajúcich od 12 rokov na zníženie horúčky, pri akútnych bakteriálnych a vírusových infekciách, na zmiernenie miernej až stredne silnej bolesti - bolesť zubov, hlavy, bolesť nervového pôvodu, bolesti svalov alebo kĺbov nezápalového pôvodu, bolesti chrbtice a bolestivej menštruácie.
Odporúčame